♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥♥○♥○♥○○♥♥♥○♥○♥○○♥○♥○♥○♥○♥○♥♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○

Listopad 2010

Marketingový výzkum

4. listopadu 2010 v 20:55 Referáty

MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Marketingový výzkum dnes na trhu potřebuje každý subjekt, ne jenom nadnárodní společnosti. Spoléhat se na intuici, zkušenosti či znalosti o trhu se v době přebytku nabídky nad poptávkou a neustálého boje o zákazníky s konkurencí nevyplácí. Marketingový pracovníci i vedení řeší závažné problémy, které můžou rozhodnout o budoucnosti firmy. Proto často potřebují konkrétní odpovědi na konkrétní otázky.
Podstatou marketingového výzkumu je poskytovat relevantní, objektivní, kvalitní a aktuální informace, které napomáhají minimalizovat rizika při uskutečňování rozhodnutí. Výzkum také rozšiřuje znalosti o trhu, využívá se při distribuci, v oblasti reklamy, při vývoji produktu, stanovení ceny, výzkumu spotřebitele nebo konkurence.
Informace, které potřebujeme zjistit je možné získat dvěma způsoby. První způsob nabízí možnost si chybějící informace obstarat přímo v terénu Tento způsob je finančně i časově náročný ale poskytuje přesná data. Druhý způsob, označován jako výzkum od stolu zpracovává informace získané z jiného výzkumu, teda již z existujících dat. Nevýhodou je však rychlé zastarávaní informací, jejich nepřesnost, neobjektivnost, neúplnost, a také skutečnost, že byly obstarávány za jiným účelem, výzkumem s jiným cílem.

Např. Marketingový výzkum


Olympia Olomouc

 1. Jak často navštěvujete naše nákupní centrum?
  a) 3x a více krát do měsíce
  b) 1x měsíčně
  c) jen výjmečně
 1. Jak by jste naše nákupní centrum ohodnotili na stupnici 1-5 ? (1 je nejlepší)
  a) 1
  b) 2
  c) 3
  d) 4
  e) 5
 1. Jaké oddělení navštěvujete nejčastěji?
  a) oddělení s oblečením
  b) oddělení s obuví
  c) oddělení sportu
  d) občerstvení
  e) hypermarket
 1. Dáváte přednost zboží vysoké kvality?
  a) ano
  b) ne
  c) nevím
 1. Jste spokojeni s personálem nákupního centra? Ohodnoťte stupnicí 1-5 (1 je nejlepší)
  a) 1
  b) 2
  c) 3
  d) 4
  e) 5