♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥♥○♥○♥○○♥♥♥○♥○♥○○♥○♥○♥○♥○♥○♥♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○

Březen 2010

HIV-AIDS

16. března 2010 v 18:41 | wikipedia...knihy |  Referáty
AIDS
Syndromu získané imunitní nedostatečnosti - AIDS se tělo nedokáže bránit.
Komplikovaný, neustále se proměňující virus, který tuto nemoc způsobuje,
totiž napadá právě tyto buňky, které by měly organismu pomáhat infekci odrazit.
Tento virus -HIV se z pravidla- i když ne vždy- přenese náhodným pohlavním stykem,dále pak přenosem z matky na dítě nebo přenos krví např. použitím injekční jehly, kterou již předtím použil někdo nakažený. V době, kdy ještě neexistovaly testy rozpoznávající infikovanou krev, se virem HIV nakazilo mnoho lidí při transfúzi krve. Rozvrácení imunitního systému, které může HIV způsobit, ponechá vlastně tělo napospas infekcím plic, kůže, nervového a trávicího systému a různým formám rakoviny. A to je právě AIDS, kterým onemocní většina nakažených HIV. U ostatních se příznaky neobjeví, jsou ale nosiči viru a mohou ho dále šířit. Není znám způsob, jak AIDS vyléčit. Nemoc HIV byla poprvé zaznamenána v roce 1981 a od té doby se jí nakazily desítky milionů lidí, nejhůře postižené jsou některé africké státy. Přestože se léky na tlumení HIV neustále zdokonalují, nemoc stále zůstává nevyléčitelnou a smrtelnou.
fg
Červená stužka je mezinárodně
uznaným znakem AIDS

Důsledky pandemie AIDS

Šíření pandemie AIDS je jedním z hlavních problémů řady rozvojových zemí. Na světě je dnes okolo 40 milionů nakažených, 3/4 z nich žijí v subsaharské Africe.V některých afrických zemích je nakažena i čtvrtina populace. Silně postižena je také jižní Asie, zejména Indie. Největší počet nakažených HIV žije v Jižní Africe, Nigerii a Indii. Protože postižení jsou zejména mladí lidé v produktivním věku, má šíření AIDS zásadní dopady na celou společnost. Ukazuje se, že na řešení problému má velký vliv přístup jednotlivých vlád. V posledních letech se v některých zemích rozběhly vládní programy, které se snaží proti pandemii účinně bojovat. Zaměřují se na informační kampaně, nabízejí testování zdarma, těhotné ženy se někde testují automaticky. V některých zemích již nemocní mohou získat zdarma i léky, které zpomalují postup nemoci.

Teorie o původu viru: HIV je vir, který je blízký příbuzný viru SIV způsobující nemoc podobnou AIDS u opic. Předpokládá se,že se na člověka přenesl ze šimpanzů a mangabeje bělokrkého.

fhj
Celkem je u nás registrováno 920 lidí s virem HIV v krvi. Česko však podle odborníků nadále zůstává zemí s malým počtem nemocných.)
Jak se dá předcházet AIDS?

1) Partnerskou věrností
2) Chráněným pohlavním stykem
3) Používáním sterilních injekčních stříkaček a jehel
Rizikové skupiny osob jsou:

1
) Lidé, kteří často střídají partnery
2) Prostitutky
3) Narkomani


Poruchy příjmu potravy

10. března 2010 v 17:37 Referáty


Poruchy příjmu potravy


Mentální anorexie a bulimie - patří mezi nejčastější onemocnění mladých žen.
Působí dlouhodobé potíže. Postupně narušují psychický, sociální a profesionální život nemocných.
V současné době se v celé populaci a tudíž i u dětí ve zvýšené míře projevují poruchy příjmu potravy, které mají výrazný dopad na jejich zdravotní stav a mohou negativně ovlivnit jejich růst a vývoj. Výskyt anorexie a bulimie se v posledních desetiletích 21. století několikanásobně zvýšil
Poruchy příjmu potravy provázené podvýživou se vyskytují ve dvou formách:

restriktivní - mentální anorexie -odmítání příjmu potravy

bulimické - mentální bulimie -záchvatovité přejídání

Mentální anorexie

Podle odborníků pět procent anorektiček na následky nemoci umírá. Při mentální anorexii dívky (občas i chlapci) si připadají tlusté a snaží se zhubnout. Atak nejí,vytvářejí si tím odpor k jakémukoli jídlu. Postupně si zmenšují denní dávku potravy až na úplné minimum. Stačí jim třeba jen jedno jablko denně. Tak sice začínají hubnout,ale jejich tělo slábne. Scházejí jim veškeré vitamíny a minerály,které jsou potřebné pro funkci těla. .
Tato nemoc se může léčit. Jsou na to speciální ústavy,ve kterých jsou psychologové,kteří si s dívkami povídají o jejich problému a snaží se ho vyřešit. Pokud se dívce podaří tuto nemoc vyléčit zanechává to i přesto trvalé následky na zdraví jak fyzickém tak i psychickém.


Bulímie

Je také nemoc dospívajících dívek. Nemocná dívka má neodolatelnou touhu po jídle která má za následky opakovatelné záchvaty přejídání výjimkou nejsou velké dávky během krátké doby, např. 20 minut). Ty bývají doprovázeny nutkavou tendencí zbavit se požité potravy násilím. Například užitím projímadla nebo zvracením. Opakované zvracení vyvolává rozvrácení metabolismu, kazivost zubů, trvalé bolesti v krku, bolesti břicha, nadýmání, poruchy trávení, nedostatek vitamínů a minerálů.
30 - 50 % dívek s mentální bulimií dříve trpělo mentální anorexií. Bulimie se léčí pomocí psychoterapie


Pro oba syndromy je typický strach z tloušťky a extrémní zaujetí vlastním tělem a jeho vzhledem.
Zásadní rozdíl mezi oběma poruchami představuje tělesná hmotnost. Bulimičky často nemají podváhu a mohou být dokonce i obézní